Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

DISCLAIMER: Alle foto's op deze website zijn beschermd door auteursrecht; schending van het auteursrecht is strafbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Maurette. Door deze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neem je deel aan onze "Service" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dan mag je de website niet openen of geen gebruik maken van enige Services. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Elke nieuwe functie of tool die aan de huidige winkel wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden te updaten, te veranderen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Je voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en Services aan jou kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt bereikt in je staat of provincie van verblijf, of dat je de meerderjarige leeftijd hebt bereikt in je staat of provincie van verblijf en ons toestemming hebt gegeven om eventuele minderjarige afhankelijken van jou deze site te laten gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor enig onwettig of ongeautoriseerd doel, noch mag je bij het gebruik van de Service de wetten in jouw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

Je mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.

Een schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van je Services.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan wie dan ook om welke reden dan ook en op elk moment.

Je begrijpt dat jouw inhoud (exclusief creditcardinformatie), ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen kan ondergaan om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie is altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

Je stemt ermee in geen enkel deel van de Service, gebruik van de Service, of toegang tot de Service of enig contact op de website waardoor de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt zijn slechts voor gemak opgenomen en zullen de Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar is op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is voor jouw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN

Bepaalde producten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan retournering of omruiling alleen volgens ons Retourbeleid. Om ons Retourbeleid te bekijken, ga naar https://maurette.eu/pages/return-policy

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van jouw computerscherm van een kleur accuraat zal zijn. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Services aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product te staken. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, Service, informatie of ander materiaal dat door jou wordt gekocht of verkregen, aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om een ​​bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de aankoop van hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die dezelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen je te informeren door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat